Loading...

Amazon Prime / Mastiff

Good Luck Guys

12 unge gutter og jenter slippes av i jungelen og ender på en øde øy. Der har de muligheten til å finne en skatt. I hvert fall har vi hørt at det kan være rester av den der et sted. Det blir en påkjenning for alle sammen å overleve, samarbeide og konkurrere. Se på Amazon Prime

Sesong 1

A-foto