Loading...

Innlast og levering

Siden det kan være ressurskrevende både for kunden å laste inn en bunke med kort, og for meg å reise rundt og hente kortene igjen, kan vi ofte laste inn materiale underveis i opptaksdagen. (På produksjoner der vi jobber mange dager på rad med DIT leverer vi vanligvis kortene.) Nextodi NPS-10 tar verifiserte sikkerhetskopier av alle minnekort, og synkroniserer deretter kundens harddisk/SSD underveis og på slutten av dagen.

Du kan ta med en ekstern harddisk som kan formateres (ikke ha annet innhold liggende på denne som du ikke kan slette), så kan DIT eller logger enkelt finne hvert kort i sin respektive mappe.

Du kan også få alt materiale levert på Filemail, FTP eller Dropbox. I så fall lastes det opp på fiberlinje etter avsluttet opptak, og en sikkerhetskopi blir spart både på disk og i skyen i minst 1 mnd.

Pålitelig og sikkert

 

Innlastmaskinen settes på i løpet av et øyeblikk, og rapporterer vellykket kopiering. Den kan holde 2TB med materiale om gangen, så normalt har vi gått en hel uke før det nærmer seg fullt. Disken fra kunden trenger ikke være like stor, men skal vi jobbe mer enn et par dager anbefaler jeg 2TB.

Vi kan oppdatere kundens disk jevnlig, slik at vi er ferdige med siste synkronisering omtrent når nedriggen er ferdig. Nextodi NPS-10 har jobbet for seg selv mens vi har kunnet fortsette opptakene.

Trygg håndtering av filer

 

Arbeidsflyten er slik at det opprettes nye kopier i flere ledd, så det er tilstrekkelig med kopier før noe slettes fra kamerakortene.

  1. Opptaket (selve kortet i kameraet)
  2. Nextodi NPS-10
  3. Kundens disk
  4. Mitt backupsystem (2 kopier, i fall Nextodi er full eller må brukes på nye opptak)

Brukte kamerakort legges bakerst i køen og det er nå 6 kort på 128GB som kan brukes før man er nødt til å formatere og bruke kort nr 1 på nytt. Innen vi kommer så langt skal det være kopi på Nextodi, på kundens disk, og sannsynligvis er det også lastet inn på kundens kontor.

Info til DIT

Normalt får produksjonen materialet i daterte mapper på samme måte som vi ville levert kort i innboksen, slik at DIT kan sortere lett inn i sitt eget system. I de tilfellene der mottaker bruker en disk for å speile innlastmaskinen, eller vi av en eller annen grunn må sende en speiling av denne filstrukturen, er dette måten å lese det enklest:

XQ200526.001.383405 – Type kort (XQD fra Sony FS7, FX9, CF fra Canon C300, Amira, S for SD i A7iii, Gopro etc)

XQ200526.001.383405 – Dato, innlasten er gjort 26. mai 2020

XQ200526.001.383405 – Innlast nummer, dette er dagens andre innlastede kort (begynner på 000)

XQ200526.001.383405 – Unik streng for å skille kort fra hverandre dersom man gjør flere opptak på et kort og vil laste inn fra det samme kortet flere ganger