Ledig?
Datoene i kalenderen er booket per i dag.
Dette endrer seg fortløpende når jeg får eksakte tider! En booket dato noen uker frem i tid kan plutselig bli ledig igjen, men som regel er det helt bankers minst 2-3 uker frem i tid.

Dager merket opptatt kun med tekst er halve dager eller reisedager der det kan være mulig å kombinere noe.
  • Telefon
  • 932 89 158
  • Ofte i flight mode, send sms :)
  • Mail
  • post@posse.no